Asociatia de proprietari

.

Asociatia de proprietari – recuperare datorii – liste de intretinere

Modificarile legislative aduse de Legea nr. 196/2018 cuprinde modificari semnificative privind Asociatiile de proprietari, printre care obligatia actualizarii Statutului.

SCOPUL:

–         Administrarea și gestionarea  proprietății comune, cu drepturile și obligațiile aferente.

–         Consecințele neluării măsurilor de organizare și funcționare cu privire la administrarea și gestiunea proprietății comune sunt în răsîunderea juridică a tuturor proprietarilor sau reprezentanților acestora, după caz.

ÎNFIINȚAREA:

–         Se realizează prin acordul scris a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor. Acordul se va consemna într-un tabel nominal, anexă la acordul de asociere.

–         Se pot consitui asociații de proprietari pentru fiecare scară sau tronson, dar numai în cazul în care nu există o proprietate comună aferentă scărilor sau tronsoanelor respective și care nu poate fi delimitată. După caz, asociațiile de proprietari înființate pe scări sau tronsoane de clădire își reglementează între ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o ANEXĂ la acordul de asociere.

ÎNREGISTRAREA CERERII:

–         CEREREA pentru dobândirea personalității juridice a asociației de proprietari, împreună cu STATUTUL, ACORDUL de asociere și PROCESUL-VERBAL al adunării generale de constituire se depun și se înregistrează la organul financiar local (din raza teritorială a clădirii).

STATUTUL și ACORDUL DE ASOCIERE se întocmesc conform Legii 196/2018

ACORDUL DE ASOCIERE va conține documentele prevazute de lege.

Leave a Reply