Recensamant U.E.!!! – Conform deciziei UE, Statul Israel controlează datele personale ale românilor!

2011/61/UE: Decizia Comisiei din 31 ianuarie 2011 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de protecție adecvat asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automată a datelor cu caracter personal [notificată cu numărul C(2011) 332] Text cu relevanță pentru SEE

Jurnalul Oficial L 027 , 01/02/2011 p. 0039 – 0042

alte surse:
Mulţumim CE! Statul Israel va deţine toate datele noastre personale:

Leave a Reply