Legea 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 497 din 19 iulie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Articolul 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 24 martie 2008, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 84
Dreptul consumatorului la denuntarea sau rezilierea contractului nu poate fi Anulat sau restrans de nicio clauza contractuala sau intelegere intre parti, in cazurile prevazute de lege, aceasta fiind considerata nula de drept.
Drepturile partilor referitoare la o justa despagubire nu vor fi afectate in cazul denuntarii unilaterale.”

Art. II
In anexa la legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i, nr. 305 din 18 aprilie 2008, la punctul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“j) restrang sau anuleaza dreptul consumatorului de a denunta sau de a rezilia unilateral contractul, in cazurile in care:

 • comerciantul a modificat unilateral clauzele prevazute la lit. e);
 • comerciantul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale;
 • comerciantul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe in cazul denuntarii unilaterale;”.Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul ROmaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicaTa.

  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul OficialPoate fi de interes si:
  Legea 130/2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) si (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumat

  OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonanta de Urgenta 50/2010

  OUG 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli

  Ordin nr. 72/2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor

  HG 1490/2009 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 si nr. 278/2009, prin care se implementeaza Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European si a Cons

  Lege nr. 334/2009 privind aprobarea OUG nr. 65/2009 pentru modificarea OG nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare. Legea 334/2009

  Legea 332/2009 pentru aprobarea OUG nr. 54/2009 privind stabilirea unor masuri temporare in domeniul gazelor naturale. Lege nr. 332/2009

  Ordin nr. 570/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice

  Ordin nr. 498/2009 privind aprobarea organizarii actiunii de voluntariat in domeniul protectiei consumatorilor

  HG 939/2009 pentru modificarea anexei la HG nr. 1102/2008 privind aprobarea Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri – 2009-2012. Hotararea 939/2009

  Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicata

  OUG nr. 54/2009 privind stabilirea unor masuri temporare in domeniul gazelor naturale. Ordonanta de urgenta 54/2009

  Legea energiei electrice, legea nr. 13/2007

  Ordin nr. 192/2009 privind producerea bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare

  HG nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Hotararea nr. 284/2009 – ANPC

  Legea privind codul consumului, legea nr 296/2004, republicat 2008

  HG nr. 568/2002, republicata 2009, privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara

  Ordin nr. 711/2008 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si paduri

  Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Versiune consolidata pana la 31.10.2008

  OUG nr. 174/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor


  SURSA: http://www.dreptonline.ro/legislatie

 • Leave a Reply