CNADNR – ROVIGNETA (ROVINIETA) – NOU

minuta Deciziei nr. 6/16.02.2015 pronuntate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al ICCJ in dosarul nr. 14/2014:

Admite recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art.17 din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile, raportate la dispozitiile art.4 pct.1-4 si art.7 din Legea nr.455/2001 privind semnatura electronica, republicata, procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de art.8 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, incheiate potrivit art.9 alin.(1) lit.a), alin.(2) si alin.(3) din acest act normativ, transmise persoanelor sanctionate contraventional pe suport de hartie, sunt lovite de nulitate absoluta in lipsa semnaturii olografe a agentului constatator.

Obligatorie, potrivit art.517 alin.(4) din Codul de procedura civila.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 16 februarie 2015“.

RIL-ul a fost promovat ca urmare a practicii neunitare existente la nivelul curtilor de apel. Tiberiu Nitu a impartasit opinia lui Victor Ciorbea

SURSA:

Dupa modificarea OG nr. 15/2002 si instalarea ”punctelor de control” – camera video, au inceput sa curga Procesele, verbale prin care au fost amendati chiar si posesorii de rovignete.

Exista o interpretare cam ilogica a unui text de lege, pe care cu putin ”naduf”  si cu ajutorul unui avocat o corectezi in instanta.

In acest sens, au aparut noi situatii, cum ar fi acesta (vezi sursa):

Fotografii in trafic

26 March 2012 – Constantin STANCU

O situaţie mai puţin obişnuită începe să se perpetueze în viaţa de zi cu zi, reprezentanţii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România aplică amenzi pe baza unei simple fotografii realizate în mod electronic de sistemul de supraveghere special instalat pe drumurile naţionale, fără respectarea unor condiţii de formă şi fond la întocmirea proceselor verbale  de constatare şi sancţionare contravenţională, plecând de la prevederile art. 8 alin. 2 din OG nr. 15/2002 [1]cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

Astfel, în cursul anului 2012, diferiţi agenţi constatatori din cadrul CNADNR au întocmit procese verbale de constatare şi sancţionarea contravenţiilor prin care au fost sancţionaţi cu amendă în suma de 225 lei, plus tariful de despăgubire de 125 lei conducătorii auto, pentru motivul că, la o dată certă, participanţii la traficul rutier ar fi săvârşit contravenţia de a circula pe drumurile publice fără rovignetă, pe baza fotografiei realizată de sistemul special de supraveghere electronică.

Considerăm că susţinerile agenţilor constatatori pot să nu fie reale deoarece autovehiculele pot să nu fie în stare de funcţionare de mai mult timp, neputând circula pe drumurile publice, apoi, aşa cum rezultă din practica de zi cu zi a persoanelor desemnate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, procesul verbal nu este semnat aşa cum dispune legea, actul fiind generat automat de sistemul de supraveghere electronic, fără un control uman, aparent.

Faţă de această situaţie se poate aprecia că procesul verbal concret poate fi anulat din următoarele considerente:

– agentul constatator nu a respectat toate condiţiile de formă pentru procesul–verbal de contravenţie prevăzute de dispoziţiile imperative stabilite printr-un act normativ în vigoare. Apoi agentul constatator a încălcat prevederile art. 16 (7) din OG nr. 2/2001[2] privind contravenţiile în sensul că nu permite posibilitatea de se a face obiecţiuni la regula încălcată, luând participanţilor la trafic dreptul fundamental la apărare cu privire la fapta săvârşită şi încadrarea ei în prevederile legale, chiar sub sancţiunea nulităţii. Menţionăm că texul legal mai sus arătată prevede: „ (7)În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.În general din conţinutul procesul verbal nu rezultă acest lucru din moment ce actul este generat fără supraveghere umană propriu-zisă.

– dreptul la apărare este un drept stipulat de Constituţie şi de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului la art. 6. Mai mult, acest aspect s-a avut în vedere şi în Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. XXII/2007 publicată în MO nr. 833/05.12.2007 [3].

– argumentele persoanelor amendate se pot dovedi cu proba fotografică în sensul că fotografia nu va indica in mod cert că autovehiculul circula pe drumurile publice, în cauză fiind o eroare, agentul constatator procedând cu superficialitate când a analizat aşa-zisa dovadă în biroul său din Bucureşti, iar de cele mai multe ori sistemul dă erori.  E necesar ca intimata Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România să pună la dispoziţia instanţei fotografia realizată electronic în forma printată, pentru a verifica dacă este validă conform regulilor generale referitoare la contravenţii, plus intimata are obligaţia să pună la dispoziţia instanţei verificarea metrologică la zi a aparatului care a realizat fotografia în trafic. Nu de puţine ori s-a constatat în practică o situaţie ciudată, aparent hilară, fotografia realizată de sistem capta imaginea unui autovehicul diferit de cel deţinut de petent, imaginea de fond nu evidenţia detalii asupra locului unde s-a realizat, ceea ce nu era normal.

– ulterior, din datele furnizate de organele de poliţie către instanţa de judecată, a rezultat că au existat situaţii în care certificatul de înmatriculare a autovehiculul era suspendat, adică a fost ridicat cu proces-verbal de reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române, organul de specialitate.

În urma acestor evenimente se pot pune întrebări: cine a circulat pe drumurile publice la data şi în locul consemnat în procesul-verbal de contravenţie cu autovehiculul din fotografia realizată electronic, agentul constatator care ia decizia emiterii actului şi comunicării persoanei presupuse contravenient nu este prezent la realizarea fotografiei, nu semnează actul şi nu răspunde de această decizie?!

Cine va suporta eventualele cheltuieli de judecată din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România şi aşa în lipsă de fonduri necesare activităţii pentru care a fost înfiinţată de statul român conform legislaţiei speciale?

În situaţii excepţionale s-a constat că au fost emise către aceeaşi persoană mai multe procese verbale de constatare şi sancţionare contravenţională pentru date diferite, dar conţinând aceeaşi imagine, captată la ore diferite, în acelaşi loc. Suntem în faţa unei simple coincidenţe, a unui joc cinic a persoanelor din cadrul CNADR, sau sunt autovehicule colonate de persoane neidentificate?

Iată că un sistem bun, aplicat eronat, poate crea mai multe probleme decât s-ar aştepta cetăţeanul român, iar judecătorii sunt puşi în faţa unor situaţii incomode, numărul dosarelor aflate pe rolul instanţelor crescând simţitor, inutil.


[1] ORDONANŢĂ nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I-a, nr. 82/01 februarie 2002ORDONANŢĂ nr. 8 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I-a, nr. 70/30 ianuarie 2010

ORDIN nr. 781 din 28 aprilie 2004 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I-a, nr. 414/10 mai 2004

[2] ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I-a, nr. 410/25 iulie 2001. LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I-a, nr. 268/22 aprilie 2002

 

 

 

[3] DECIZIE nr. XXII din 19 martie 2007 privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la consecinţele nerespectării cerinţelor înscrise în art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I-a, nr. 833/05 decembrie 2007.

sursa:

..

Leave a Reply