Avocatii pot pune concluzii la orice instante, chiar daca au rude sau afini pana la gradul al treilea inclusiv – Decizia nr.1519 din 15 noiembrie 2011

 

DECIZIA nr.1519

din 15 noiembrie 2011

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor

art.21 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de

avocat


Acsinte Gaspar – preşedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Petre Lăzăroiu – judecător

Mircea Ştefan Minea – judecător

Iulia Antoanella Motoc – judecător

Ion Predescu – judecător

Puskás Valentin Zoltán – judecător

Tudorel Toader – judecător

Valentina Bărbăţeanu – magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.20 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicată de Marin Măciucă în Dosarul nr.1478/1/2007 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr.331D/2011.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 18 octombrie 2011 în prezenţa reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea, în temeiul art.57 şi art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei a amânat pronunţarea pentru data de 20 octombrie 2011 şi, respectiv, 25 octombrie 2011. De asemenea, prin încheierea din 25 octombrie 2011, Curtea, având în vedere imposibilitatea constituirii majorităţii prevăzute de art.51 alin.(1) teza a doua din Legea nr.47/1992, a repus cauza pe rol pentru data de 15 noiembrie 2011.

 

La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, personal şi asistat de domnul avocat George Dominic Pop, membru al Baroului Bucureşti, în calitate de apărător ales cu delegaţie la dosarul cauzei. Se constată lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită…

….

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

Decide:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marin Măciucă în Dosarul nr.1478/1/2007 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală şi constată că dispoziţiile art.21 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat sunt neconstituţionale.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 noiembrie 2011.

 

OPINIE SEPARATĂ

1. În dezacord cu soluţia adoptată, cu majoritate de voturi, prin Decizia nr.1519 din 15 noiembrie 2011 prin care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate, constatându-se că dispoziţiile art.21 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat sunt neconstituţionale, consider că… (citeste intreaga decizie-sursa:)

Leave a Reply